Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για σπουδαστές εώς 13 ετών
(Γεννημένους μετά την 1η Ιανουαρίου 2003)
 • Πρόγραμμα ελεύθερης επιλογής του διαγωνιζομένου, διάρκειας εώς 7 λεπτών.
 • Ο Διαγωνιζόμενος μπορεί να επιλέξει τουλάχιστον δύο η παραπάνω έργα από διαφορετικές εποχές.
 • Έπαθλα*
 • 1ο Βραβείο, έπαινος, βιβλία προσφορά του μουσικού οίκου Ανδρομηδά, χειροποίητο μικρογλυπτό
Διαγωνισμός για σπουδαστές εώς 16 ετών
(Γεννημένους μετά την 1η Ιανουαρίου 2000)
 • Πρόγραμμα ελεύθερης επιλογής του διαγωνιζομένου, διάρκειας εώς 10 λεπτών.
 • Ο Διαγωνιζόμενος μπορεί να επιλέξει τουλάχιστον δύο η παραπάνω έργα από διαφορετικές εποχές.
 • Έπαθλα*
 • 1ο Βραβείο, έπαινος, κιθάρα προσφορά του μουσικού οίκου Ανδρομηδά, χειροποίητο μικρογλυπτό
Διαγωνισμός για σπουδαστές κάθε ηλικίας (Πτυχιούχους, Διπλωματούχους)
 • Πρόγραμμα ελεύθερης επιλογής του διαγωνιζομένου, διάρκειας εώς 20 λεπτών.
 • Ο Διαγωνιζόμενος μπορεί να επιλέξει τουλάχιστον δύο η παραπάνω έργα από διαφορετικές εποχές.
 • Έπαθλα*
 • 1ο Βραβείο, έπαινος, χειροποίητη κιθάρα αξίας 3500 ευρώ προσφορά του κατασκευαστή Βασίλη Συγλέτου, χειροποίητο μικρογλυπτό, επαγγελματική ηχογράφηση

Όλα τα παιδιά θα λάβουν έπαινο συμμετοχής.
Σε όλες τις κατηγορίες θα δοθεί 1ο βραβείο συνοδευόμενο από περγαμηνή και χειροποίητο μικρογλυπτό , 2ο & 3ο βραβείο συνοδευόμενο από περγαμηνή και χειροποίητο μετάλλιο.
Επίσης έπαινο και μετάλλιο θα λάβουν οι καθηγητές των μαθητών  του 1ου, 2ου και 3ου βραβείου για την άρτια προετοιμασία του σπουδαστή τους.

 • Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος κιθαριστές από όλη την Ελλάδα.
 • Η διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι ανοικτή για το κοινό.
 • Η εμφάνιση των διαγωνιζομένων θα γίνει με αλφαβητική σειρά.
 • Στις κατηγορίες Α και Β θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης της ηλικίας του διαγωνιζομένου (ταυτότητα ή πιστοποιητικό γέννησης).

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από καθηγητές και σολίστ με αξιόλογη εμπειρία, τόσο στον παιδαγωγικό, όσο και στον ερμηνευτικό τομέα. Τα ονόματα τους θα ανακοινωθούν ένα μήνα πριν την έναρξη του φεστιβάλ. Τα μέλη της θα έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τον διαγωνιζόμενο εάν το πρόγραμμά του υπερβεί τη διάρκεια που ορίζει ο κανονισμός.
Η επιλογή και η κατάταξη των νικητών θα καθορίζεται από το συνδυασμό της μουσικής δεξιότητας, της τεχνικής, της ικανότητας απόδοσης και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Όλες οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής θα είναι οριστικές.
Οι νικητές των διαγωνισμών θ’ ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ, στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και στα δελτία τύπου που αφορούν στο φεστιβάλ.