Φεστιβάλ

Το προγραμμα του 2ου Φεστιβάλ Κιθάρας Ανωγείων 2016 θα ανακοινωθεί έως το τέλος του Μαΐου 2016